Vastaava työnjohtaja

Vastaava työnjohtaja eli vastaava mestari

Rakennusluvassa edellytetään, että työmaalla on vastaava työnjohtaja, joka vastaa rakennustyön laadusta ja sen valvonnasta. Vastaava työnjohtaja on vastuussa siitä, että rakennustyö toteutetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hyvä vastaava työnjohtaja huolehtii myös, että rakentamisessa noudatetaan hyvää rakennustapaa ja rakentamisessa käytetään oikeita ja hyväksyttyjä, sekä hyväksi todettuja rakennusmateriaaleja.

Laajimmillaan vastaavan työnjohtajan tehtäviä voi verrata rakennuttajainsinöörin tehtäviin. Hän hoitaa mm. projektin suunnittelun tai suunnitteluttamisen, urakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien kilpailuttamisen ja valinnan, työmaan aikataulutuksen ja organisoimisen, sekä tarvittavat kokoukset ja tarkastukset. Vastaava työnjohtaja vastaa myös taloudellisesta valvonnasta. Rakennuttajan etu on palkata vastaava työnjohtaja jo projektin alkuvaiheessa. Näin varmistetaan projektin joustava sujuminen ja laadukas lopputulos.

Vastaava työnjohtaja on rakentajan edunvalvoja!

Yhteydenotto